TürkçeTürkçe EnglishEnglish

Topaz Telekomünikasyon

Smart Grid

Topaz, Akıllı elektrik şebekesi oluştururken, Akıllı sayaçların, akıllı istasyonların, akıllı dağıtımın ve u¨retim şebekelerinin tamamını projelendirme çalışmalarını sürdürmekte.

Bu kapsamda ürün ve yazılım konularında araştırma yapmakta ve bu ürünlerin performanslarını izlemekte.

Topaz akıllı şebekelerin dünya üzerindeki uygulamalarını yakından takip etmekte ve Türkiye için uygun model arayışını sonuçlandırmak üzere. Bu kapsamda birçok tedarikçiler ile irtibatta olup Türkiye’de akıllı şebeke çalışmalarının hızını ve kalitesini artıracak durumda.

Smart grid geleceğin enerji ağıdır. Daha kontrollü, düşük maliyetli ve güvenli enerjidir. Ayrıca çevre dostudur.

Gu¨ç şebekesindeki tu¨m noktaların mu¨dahale edilebilinir, maliyet açısından uygun, çevre ile dost, gerçek(eş)-zamanlı, esnek, kuvvetli ve her sistemle bağlanabilen bir yapıda olması akıllı yapıyı oluşturmaktadır. Veri alışverişini sağlayarak noktalar arası haberleşmeyi hızlandıran bu sistem uzaktan enerji izleme ve ölçme imkanı sağlayarak gu¨nu¨mu¨z du¨nyasının en önemli problemlerinden birisi olan enerji tasarrufunu arttıracak bir sistemdir.

Kullandığımız mevcut şebeke 125 yıl önceden, Tesla’dan bu yana çok fazla değişime uğramamıştır. Kontrolü olmayan tüketim ihtiyacını karşılamak üzerinedir. Arıza gideriminin ve nokta belirlemenin zor ve insan gücüne bağlı olduğu, şebeke kontrolünün çok kısıtlı olduğu şebekedir.  Smart grid ise şebekenin dijital teknoloji ile birleştirilmesi ve çift yönlü veri aktarımının sağlaması demektir.  Akıllı enerji sayaçları ve hat üzerinde bir veri  transmisyon sistemi  gerektirir. Bunun neticesinde ise şebeke üzerinde tam konrol ve müdahale olanağı verir.

Smart grid, 

Uzaktan müdahale yetisi sunar.

Enerji tüketimlerini anında görüntüler.

Uzaktan sayaç okuma yapar.

Enerji ihtiyacını gören akıllı sistem, ihtiyacı karşılanamayan bölgeye enerji transferi yapar. 

Talep yönetimi yapabilir, enerjiyi verimli kullanır.

Zaman kaybetmeden enerji açma ve kapama yapabilir.

Enerji kesintisini anında tespit etme ve sorunu düzeltme yeteneğine sahiptir.

Bundan daha önemlisi şebeke kaynaklı enerji kesintileri oluşmadan önüne geçer, kendi kendini onarır.

Alternatif enerjinin şebekeye dahil edilmesini kolaylaştırır.

General Electric’e göre  Amerika’daki evlerin %10’unda akıllı sayaçların kullanılması ile 3,724,197 ton CO2 salınımı engellenmiştir. Bu oran %25’e çıktığında 9 milyon ton’un üzerinde salınımın önüne geçilecektir. Ayrıca hızla artmakta olan yenilenebilir enerji kaynaklarının iletim ve dağıtım sistemlerinin hazır olması akıllı şebekeler yoluyla olacaktır. Elektrikli araç kullanımını da artıracaktır.